Studio Lieke werkt aan kleinschalige en grootschalige architectuurprojecten in de particuliere sector en de bedrijvensector. Voor zowel verbouw als nieuwbouw geldt dat het bureau totale projectbegeleiding biedt, van schetsontwerp tot uitvoering.

Totale projectbegeleiding is mogelijk, doordat er wordt samengewerkt met specialisten uit aangrenzende disciplines, zoals constructeurs, bouwtechnisch adviseurs, installatie adviseurs of bouwfysica.

Naast projecten houdt Studio Lieke zich bezig met architectuurstudies op verschillende schaalniveaus die vaak betrekking hebben op maatschappelijke vraagstukken of actualiteiten en vrijwel altijd inherent zijn aan het verbeteren van de leefomgeving.