Project naam
Locatie
Oppervlakte
Periode
Status
Europan 11
Leeuwarden, Kanaalzone
19 ha
2011
studie


Kanaalzone is een woonwijk in Leeuwarden waar wonen met water in de breedste zin van het woord is toegepast en bij uitstek zorgt voor beleving, ontspanning en bewustwording. Zo grenzen alle 270 grondgebonden percelen aan kleine kanalen, zijn er meerdere vormen van waterrecreatie en wordt duurzaam waterbeheer zichtbaar gemaakt door het architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp.

In de wijk ligt een haven, die samen met het naast gelegen regenwaterplein het centrum van de woonwijk vormt en wordt omsloten door wooncomplexen. De bewoners van de 155 appartementen kunnen genieten van dit waterrijke binnenhof waar de recreatie ontspruit en via de waterwegen zich verder uitspreidt over het gebied.

lees verder...